Afleveringsforretning

Få gennemgået dit byggeprojekt. Vi mødes med entreprenør og/eller håndværkerne og sammen gennemgår det udførte arbejde. Dette møde kaldes en afleveringsforretning.

Hvad er en afleverings-forretning?

Når entreprenøren og/eller håndværkerne har afsluttet et byggeprojekt, skal byggeriet officielt meldes færdigt. Når byggeriet er meldt færdigt, er det normalt, at du som bygherre mødes med entreprenør og/eller håndværkerne og sammen gennemgår det udførte arbejde. Dette møde kaldes en afleveringsforretning.

Formålet med en afleveringsforretning er at afgøre, om det udførte arbejde viser tegn på fejl og/eller mangler, og hvor væsentlige de eventuelle fejl og mangler måtte være. Hvis du ved gennemgangen kan påpege væsentlige fejl og mangler i det udførte arbejde, er det vigtigt, at du afviser afleveringen, da arbejdet dermed ikke er fuldført tilfredsstillende.

Hvorfor er en afleveringsforretning vigtig?

En afleveringsforretning er både formelt og juridisk bindende, så det er her, du skal gøre indsigelser, hvis du ikke er tilfreds med det udførte arbejde. 

Hvis der er tale om småfejl (fx manglende fejelister, afrensningsarbejde og andre uvæsentlige mangler), kan du i princippet acceptere afleveringen og tage byggeriet i brug, hvis du sikrer dig, at der er lavet en skriftlig aftale om, at manglerne udbedres inden for et givent tidsrum (oftest et par uger). 

Er der tale om væsentlige fejl og mangler (fx manglende installering af VVS, ufærdigt malerarbejde eller problemer med elinstallationer), skal du ikke acceptere afleveringen eller tage byggeriet i brug, før manglerne er udbedret. 

Tager du byggeriet helt eller delvist i brug, før manglerne er udbedret, betyder det i princippet, at du har accepteret afleveringen, ligesom du efterfølgende har svært ved at bevise, om en fejl eller mangel er håndværkerens ansvar, eller om du selv har forårsaget tilstanden ved at tage byggeriet i brug.   

Når byggeriet er i gang, er det ligeledes entreprenøren og/eller håndværkerne, der har ansvaret for alle dele i byggeprocessen. Det gælder også de materialer, som leveres til byggeriet, og det er derfor entreprenørens og/eller håndværkernes ansvar, hvis byggematerialerne udsættes for tyveri eller hærværk. Det samme er tilfældet, hvis der opstår skader på det udførte arbejde som følge af fx nedbør eller storm. Denne risiko overgår til dig på afleveringstidspunktet, eller når du tager byggeriet i brug.

Det er derfor vigtigt, at du ikke tager byggeriet helt eller delvist i brug, før der har været gennemført en ny afleveringsforretning, hvor de væsentlige fejl og mangler er udbedret tilfredsstillende. 

Du bør desuden være opmærksom på, om der i din byggekontrakt fra starten er indskrevet, at bygherren kan kræve dagbøder, hvis tidsfristen for byggeriet overskrides. I det tilfælde er tidspunktet for afleveringsforretningen særlig vigtigt.

Vil du sikre dig, at alle fejl og mangler påpeges og noteres korrekt ved afleveringsforretningen, er det en fordel at alliere sig med en uvildig byggesagkyndig ved gennemgangen af byggeriet. Den byggesagkyndige vil ligeledes kunne påpege, hvis dele af byggekontrakten ikke er overholdt, eller rådgive dig i tilfælde af en ny afleveringsforretning, da det er den byggesagkyndiges opgave at varetage bygherrens interesser.

Hvad koster en byggesagkyndig?

Priserne for en byggesagkyndig varierer efter opgave og omfang. Udfyld kontaktformularen, og beskriv dine behov og ønsker for rådgivning. Derpå kontakter vi dig hurtigst muligt til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvad prisen på opgaven vil være.’

Kontakt os idag

Kontakt os for nærmere information. Vi svarer indenfor 24 timer.

Denne side benytter cookies. for at fortsætter bedes du acceptere vores brug af cookies  Læs mere